+31 (0)492 - 598 598

powders@custompowders.nl

poeders mengen2
poeders mengen

We bieden verwerkingstandaarden aan van medische, persoonlijke verzorging en industriële kwaliteit.

VOEDSEL SUPPLEMENTEN
Sector voedsel supplementen

Honderden tonnen poederformuleringen voor meerdere componenten zijn dor de jaren heen nauwkeurig batchgewijs gemengd en verpakt in gevoerde big bags, zakken of gevoerde dozen.

Duizenden tonnen voedseladditieven zijn op continue wijze met hoge nauwkeurigheid  gemend met behulp van onze “loss in weight systemen”

Vaak wordt mengen geïntegreerd in andere processen met toegevoegde waarde zoals malen of compacteren.

Strenge onafhankelijke controleprocedures zorgen ervoor dat de kwaliteit van de voor iedere batch gewaarborgd blijven.

Gevalideerde reinigingsprocedures zorgen ervoor dat producten vrij blijven van verontreinigingen.

Bekijken
DIERGEZONDHEID
Sector dier gezondheid

We hebben meer dan 20 jaar ervaring met het nauwkeurig naar GMP-normen mengen als een eerste fase in de productie van producten die farmaceutisch actieve stoffen bevatten.

Duizenden tonnen zijn verwerkt in strikt van elkaar gescheiden productie-units die zijn erkend door het Directoraat Diergeneesmiddelen.

 Unieke speciaal ontworpen batch registratiebladen begeleiden elke batch gedurende de verwerking met onafhankelijke controles in alle kritieke stadia.

Gevalideerde reinigingsprocedures zorgen voor een gecontroleerde omschakeling tussen verschillende soorten mengsels zonder kruisbesmetting.

Bekijken
SPECIALE POEDERS
Sector speciale poeders

35 jaar ervaring in het ontwikkelen van de unieke oplossingen die nodig zijn voor het mengen van tal van speciale chemicaliën.

We bieden verwerkingstandaarden aan van medische kwaliteit tot persoonlijke verzorging en zelfs industriële kwaliteit.

Nauwkeurige dispersie van vloeistoffen in poederbatches met de mogelijkheid om onder een inerte atmosfeer te werken.

De dispersie van oliën en wassen vereist vaak warmte-inbreng om de juiste mengkwaliteit te kunnen bereiken.

Bekijken
BULK POEDERS
Sector bulk poeders

Duizenden tonnen wasmiddelcomponenten hebben we verwerkt met een hoge mate van nauwkeurigheid en een hoge doorzet.

Honderden tonnen formuleringen van kunststof additieven zijn gemengd, waarbij vaak speciale proces omstandigheden nodig zijn om de grote verscheidenheid in fysieke karakteristieken te kunnen faciliteren.

Grondstoffen kunnen geleverd worden in zakken, big bags of zelfs tankwagens. Het product kan worden afgepakt naar big bags of zakken.

Mengen kan op grootschalige batch- of continue system met een nauwkeurige dosering van de materialen middels een “loss in weight systeem”.

Bekijken

Custom Powders Meng Technologiën

De volgende processen zijn beschikbaar in veel van de 16 zelfstandige procesunits in onze fabrieken in Crewe (UK) en Helmond (NL).

  • 3 batch mengsystemen met lage afschuifkracht
  • 4 batch mengsystemen met hoge afschuifkracht
  • 3 continue mengsystemen
  • 2 wervelbed systemen

Alle apparatuur wordt na gebruik volledig gestript en gereinigd en vervolgens visueel geïnspecteerd. Het opstarten van een volgend product omvat het spoelen van het systeem met door de klant goedgekeurd materiaal. Daarna wordt het spoelmateriaal gecontroleerd om te verifiëren dat er geen kruisbesmetting heeft plaatsgevonden.

Batch mengen met lage afschuifkracht

Op basis van de lint- en U-trog mengapparatuur bereiken deze mengers een zachte mengactie met mengtijden van doorgaan 20 tot 60 minuten.

Het product kan naar de blenders worden gevoerd vanuit big bags, zakken, drums of dozen. Het toevoer materiaal kan voorafgaand aan het mengen worden gecontroleerd door het door een zeef te voeren.

Het product wordt dan meestal weer naar big bags afgepakt maar kan naar wens ook worden verpakt in zakken of dozen. Voorafgaand aan het afpakken kan ok nu het materiaal weer door een check zeef gevoerd worden.

Indien zorgvuldig bediend kunnen er met deze mengers ook oliën en wassen op poeders of granulaten gedispergeerd worden om de stoffigheid van het product te verminderen.

Batch mengen met hoge afschuifkracht

Er zijn ploegschaarmengers beschikbaar met capaciteiten variërend van 2.000 -tot 4.200 liter. Deze mengers zijn in staat om lage gehalten aan chemicaliën nauwkeurig te dispergeren in korte mengtijden
Hakselaars (die tussen de ploegen lopen) maken de dispersie van vloeistoffen in het mengsel mogelijk en dienen daarnaast ook om eventuele overmaat te controleren indien dit een probleem mocht zijn.
De toevoer naar de menger van het materiaal gebeurt meestal vanuit zakken of big bags, waarbij de batches die gemengd moete worden of te wel worden voorbereid en onafhankelijk gecontroleerd of automatisch worden gedoseerd via een geautomatiseerd batchsysteem.
Op kleinere schaal kunnen verticale high shear mengers zelfs vloeistoffen en wassen met hoge viscositeit nauwkeurig in poeders dispergeren. Deze mixers kunnen een hoge energie invoer leveren aan het product om de dispersie te bevorderen of om de warmte te genereren die noodzakelijk is om sommige componenten te dispergeren. Deze kleine mengers kunnen onder een inerte atmosfeer worden ingezet.
Het product wordt normaal gesproken voorafgaand aan het verpakken overgebracht van de verticale high-shear mixer naar intermediaire big bags.

Continue mengsystemen

Gebaseerd op de in-house ontwikkelde loss- in-weight technologie, kan een nauwkeurige continue menging van maximaal 5 componenten worden bereikt. Het incorporeren van vloeistof is daarbij ook mogelijk. De nauwkeurigheid van de menging wordt door middel van data logging continu vastgelegd.
Er zijn drie typen mixers beschikbaar, van de high-shear verticale mixer (Schugi Flexomix), tot high-shear horizontale pen- of ringmixer (Lödige CB-30) of een low-shear drummixer.
In de Schugi Flexomix valt poeder langs snel roterende messen op een verticale as. Aanpassing van mes-hoeken en rotatiesnelheid kan het mengprofiel veranderen. Vloeistof kan via interne lucht verstuivende sproeikoppen worden gedispergeerd.
De verblijftijd in de Schugi is kort, typisch minder dan 2 seconden. Er is dus weinig tijd voor vloeistof om in het poeder te worden geabsorbeerd. Hogere niveaus van vloeistoftoevoeging kunnen agglomeratie veroorzaken, wat, afhankelijk van de vereiste karakteristieken voor het product, een voordeel of een nadeel kan zijn. Het drogen van het product is mogelijk na het mengen in een continue wervelbeddroger.
De Lödige CB-30 mengt horizontaal waarbij het product mechanisch door de mixer wordt getransporteerd middels mixerpennen. De energie -input kan hoger zijn dan bij de Schugi waardoor het mogelijk is om de poederdichtheid te verhogen door toevoeging van lage vloeistofdosissen.
De trommel (drum) mixer zorgt voor een zacht tuimelende beweging en is dus in staat om fragielere granulaten of poeders te vermengen. Vloeistof kan worden gesproeid op het rond tuimelende poeder. Het product valt dan over een stuwplaat en kan vervolgens worden gedroogd of afgepakt.

Wervelbedsystemen

In Crew (UK) bevinden zich twee wervelbedsystemen. Beide systemen zijn in staat om poeders te mengen met een bepaalde mate van overeenkomst in dichtheid en deeltjesgrootte tussen de componenten van een batch.
Wervelbedsystemen zouden normaal gesproken niet gekozen worden, tenzij het doel is om een vloeistof in een poeder te dispergeren zonder dat er agglomeratie optreedt.
Vloeistof kan worden verneveld en zo in het gefluïdiseerde poeder worden gedispergeerd. Bij gelijktijdig drogen is het mogelijk om langer door te gaan met sproeien dan gebruikelijk. De dispersie van een vloeibare component kan dus variëren van lage dosissen tot een totale coating van elk deeltje. 

Voedselveilgheidssysteem

Als verwerker van voedingsmiddelen en om onze hoge normen van hygiëne en zorg te handhaven beoordelen we alle grondstoffen die bij onze faciliteiten worden binnengebracht.

De volgende materialen worden niet door onze verwerkingsfaciliteiten geaccepteerd:

  • Genetisch gemodificeerde grondstoffen
  • Kankerverwekkende grondstoffen
  • Materialen met de gevarenidentificatie – giftig voor mensen, dieren, milieu
  • Glaspoeders
  • Producten van dierlijke oorsprong

Daarbij worden ook materialen die door de EU erkend worden als een voedingsmiddelen allergeen uitgesloten van onze voedingsmiddelen proces ruimten.

Alle voedingsmiddelen verwerkingsruimten zijn HACCP gekeurd voordat de productie start. Klanten, worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de HACCP-goedkeuringsprocedure voor het voor hun product gekozen proces. Ook wordt hun op verzoek een kopie van de HACCP-beoordeling ter beschikking gesteld.

Vereisten wat betreft koosjer- en Halal certificering zijn mogelijk voor elk aangeboden voedselverwerking proces.

Vanwege het vaak unieke karakter van een proces voor ieder product wordt deze specifiek certificering op verzoek van klant tot klant basis gedaan.

2021BsiQuality Logo

ISO 9001 Gecertificeerd sinds 1988

2021BsiEnvironmental Logo

ISO 14001 Gecertificeerd sinds 1997

2021SGS-FSSC22000 Logo

FSSC 22000 Gecertificeerd sinds 2012

2021SGS-ISO22000 Logo

ISO 22000 Gecertificeerd sinds 2011

Veterinary Medicines Directorate Logo

Directoraat Dierlijke Geneesmiddelen sinds 2002 opgenomen als GMP-compliant.

Premium Quality Logo

Custom Powders Ltd Kwaliteit Voedselveiligheid & Milieu policy.

Halal-Control Logo

HALAL CONTROL