+31 (0)492 - 598 598

powders@custompowders.nl

Agglomereren
poeders agglomereren

Al meer dan 10 jaar ervaring met de high-shear
agglomeratie van poeders met een lage dichtheid.

VOEDSEL SUPPLEMENTEN
Sector voedsel supplementen

Honderden tonnen gespecialiseerde additieven zijn door ons geagglomereerd voor multinationale voedingsmiddelen voedingsmiddelenleveranciers.
De exacte door de klant vereiste dispersie eigenschappen worden bereikt door de toepassing van nauwkeurige procesregelingen en unieke mixerconfiguraties.
We hebben farmaceutische hulpstoffen geagglomereerd met complexe vloeibare systemen om materiaal voor tablettering te leveren.
De productie-units in zowel Crewe (UK) als in Helmond (NL) voldoen aan de ISO 22.000 vereisten.

Bekijken
DIERGEZONDHEID
Sector dier gezondheid

Tot op heden is er geen productie van natter agglomeraten voor diergezondheid producten geweest.
Wel werden we gevraagd dit te doen voor één bedrijf, maar we adviseerden hen een goedkoper proces dat met succes de vereiste productkenmerken levereden. Weer een tevreden klant.
Het natte agglomeratie proces is op aanvraag beschikbaar voor specificatie naar het Directoraat Dierengeneesmiddelen.

Bekijken
SPECIALE POEDERS
Sector speciale poeders

Honderden tonnen gespecialiseerde chemische additieven werden op korte termijn geagglomereerd om een capaciteitscrisis voor een klant te overwinnen.
We hebben meer dan 10 jaar ervaring met de high-shear agglomeratie van poeders met een lage dichtheid en een hoge vloeistoftoevoeging om zo precursoren voor producten voor de persoonlijke verzorging te genereren.
Met succes hebben we gespecialiseerde oppervlakte-actieve stoffen gesproeidroogd en geagglomereerd die onmogelijk te drogen waren op de traditionele torendrogers.

Bekijken
BULK POEDERS
Sector bulk poeders

We hebben middels continue agglomeratie de productie van honderden tonnen chemicaliën voor de wasmiddelen industrie weten te realiseren.
Door de klant geleverde vloeistoffen werden ontvangen in verwarmde tankers die ter plaatse werden gehouden voor de duur van de campagne.
Poeders worden meestal in big bags ontvangen.
Dit is zeer veelzijdige apparatuur die in staat is om een brede range aan fijn afstellingen te bereiken om zo de product resultaten te behalen die aan uw eisen voldoen.

Bekijken

Custom Powders  Natte Agglomeratie Diensten

Natte agglomeratieprocessen zijn mobiel en beschikbaar voor gebruik in drie van de zestien zelfstandige productie-units in onze fabrieken in Crewe (UK) en Helmond (NL).

De technologie omvat:

 • 2 continue agglomeratie-eenheden met hoge afschuifkracht
 • 1 batch mixer met hoge afschuifkracht
 • 2 batch wervelbed systemen
 • 1 continu dubbele-co-extruder
 • 1 continu radiale pellet pers

Apparatuur & Technologie:
Natte agglomeratie biedt een aantal belangrijke voordelen:

 • Aanpassen van de poederdispersie-eigenschap ofwel “instantiseren” of uitstellen van het oplossen van het product.
 • Verschillende materialen combineren in een vorm die segregatie voorkomt.
 • Productdichtheid wijzigen
 • Een niet-stoffig product leveren
 • Een gecoat, stabieler product leveren

Continue natte agglomeratie

Lucht classificatie molens kunnen de deeltjesgrootte verkleinen tot 4 – 15 micron. Dit is afhankelijk van de keuze van de molen en de eigenschappen van het te vermalen materiaal. Gesproeidroogde poeders laten zich normaal fijner maken dan kristallijne poeders.
Vermaling wordt bereikt door de impact tussen een hogesnelheidsrotor voorzien van hamers of pennen en een stationaire maal ring. De contact delen zijn allemaal uitgerust in roest vrij staal.
Materialen met een hardheid van meer dan 3.5 Mohs zijn ongeschikt voor verwerking op dit type molens.
De deeltjesgrootte wordt gecontroleerd met behulp van een interne roterende classificeerder, dezelfde technologie die ook gebruikt wordt in Luchtstraal molens.

Continue natte agglomeratie met hoge afschuifkracht met behulp van de Schugi Flexomix

Poeder valt langs snel draaiende bladen op en verticale as. Aanpassingen van bladhoeken en rotatie- snelheid kunnen het mengprofiel veranderen.
Vloeistof (binder) wordt gedispergeerd in het poedermengsel via interne lucht verstuivende sproeiers. De vloeistof kan op waterbasis, een niet-vluchtige olie of een gesmolten was zijn.
De verblijftijd van het product in de mixer is kort, meestal minder dan 2 seconden, dus er is erg weinig tijd voor een vloeistof om in een poeder te absorberen. Naarmate het vloeistof niveau wordt verhoogd treedt agglomeratie op en het natte granulaat valt uit de mixer.
De mixer beschikt over een zelfreinigend systeem op basis van en flexibele wand die constant nat materiaal van de wand van de machine losbreekt.
Afhankelijk van de toegevoerde middelen heeft het gedroogde product typisch een bulkdichtheid van 400 tot 800 kg/m³ en een deeltjesgrootte ergens tussen de 200 en 1.800 micron. Strakkere deeltjesgrootte zijn mogelijk door een selectie van de zeefmaten voorafgaand aan het verpakken.

Continue natte agglomeratie met hoge afschuifkracht met behulp van de Lödige CB-30ogie

Soms ook aangeduid als een pinmixer of ringmixer. De CB-30 voert het poeder horizontaal door de mixer. Een horizontale, snel draaiende as met pennen en schoppen mengt het poeder en transporteert het door de mixer.
Een stuw regelt het vulniveau en de verblijftijd in de mixer en daarmee dus de energie en menginvoer. De verblijftijd in de mixer is relatief kort (seconden en niet minuten) en is daarom beter geschikt voor lage niveaus van vloeistof toevoeging.
Vloeistof kan vanuit de as worden toegevoegd via vloeistof toevoegpennen of via sproeiers in de wand van de mixer. Dispersie vindt alleen plaats door de mechanische werking van de pinnen en is daarmee dus typisch niet zo uniform als de Schugi.
De energie-input in deze mixer kan veel hoger zijn dan bij de Shugi en dus zijn dichtere, robuustere agglomeraten mogelijk.

Continue natte agglomeratie met hoge afschuifkracht met behulp van de MP-100 Axiale dubbelschroef extruder

Twee tegen elkaar in draaiende schroeven trekken het poeder als het ware in het horizontale mengvat. De configuratie van de schroeven in het vat genereert een intensieve mix van poeder en vloeistof en kan zo een aanzienlijke hoeveelheid energie geven om de mix te plastificeren.
Het mengvat van de extruder kan worden verwarmd om zo de binding door de gesmolten componenten van de formulering mogelijk te maken of vloeistoffen kunnen worden geïnjecteerd.
Het product wordt vervolgens door een matrijs geperst en produceert een noedelachtige structuur. De grootte ligt typisch ergens tussen de 1 mm tot 10 mm. Het spaghetti-achtige extrudaat wordt oftewel afgesneden of breekt af onder zijn eigen gewicht tot de gewenste lengte voordat het wordt gedroogd of afgekoeld.

Continue natte agglomeratie met hoge afschuifkracht met behulp van een pallet pers

De pellet pers maakt gebruik van wrijving en druk om het materiaal door een roterende matrijs te drukken en zo pellets te vormen, meestal met een diameter tussen de 2-6 mm en een lengte van 6 tot 15 mm.
De machine kan werken met smeltbindmiddelen of bindmiddelen op waterbasis systemen.
Voor bindmiddelsystemen op waterbasis is en continue voormenging mogelijk voorafgaande aan toevoer naar de pers.  Bij smeltbinders is het normaal om vooraf te mengen in batchmengers zoals lint- of ploegschaarmengers.
De selectie van de matrijs is van cruciaal belang voor een succesvolle vorming van pellets en dit is erg formuleringsafhankelijk. De dikte en het profiel van de matrijs beïnvloeden de druk en dus de frictie-input in het materiaal. De vereiste balans die gevonden moet worden is om net genoeg druk uit te oefenen om een pallet te vormen die robuust genoeg is om te worden gesneden als de matrijs langs een vast (stationair) mes draait.

Batch agglomeratie met hoge afschuifkracht

Deze machine is gebaseerd op een Henschel mixer en kan kleinere hoeveelheden poeder agglomereren middels de mechanische werking van de mixerbladen die zich op de bodem van de mixer bevinden.
Vloeibare of gesmolten was kan in het bewegende poedermengsel worden gegoten of geïnjecteerd en dan vindt de dispersie plaats door de mechanische werking van de mixer.
De ingestelde rotatiesnelheid van de mixerbladen en het vermogen controleren de agglomeratie parameters. Deze mixer is in staat om aanzienlijke energie te steken in het te mengen poeder, voldoende om poedervormige was-bindmiddelen te dispergeren en te smelten.
Eenmaal geagglomereerd wordt de mixersnelheid verlaagd en dan gewoonlijk afgevoerd naar een Glatt wervelbed droger.

Hüttlin-wervelbed

Wervelbed batch agglomeratie

Op de locatie in Crewe (UK) zijn twee batch-wervelbeddrogers beschikbaar. Typische batchgroottes zijn 1.000 tot 2.000 liter voor het grote wervelbed en 100 tot 200 liter voor het kleine wervelbed.
Het grote Hüttlin-wervelbed agglomereert door middel van een sub-oppervlakte spray. Poeder wordt middels vacuümoverdracht in en uit de mixer getransporteerd.
Het specialistische ontwerp van de Hüttlin maakt de verwerking van cohesieve poeders mogelijk die normaal niet in een wervelbed verwerkt kunnen worden. Het maakt ook zelfs een zeer nauwkeurige coating van fijne poeders met of zonder agglomeratie mogelijk.
Producten die geagglomereerd worden op een batch wervelbeddroger hebben soms de neiging om een lagere dichtheid te hebben en zijn soms breekbaarder dan producten die op een continu wervelbed systeem geagglomereerd worden. De voordelen van dit systeem zijn echter dat er en veel hogere dosering van vloeistoftoevoeging mogelijk is en dat er bij elke coating een 100% integriteit benaderd kan worden.
Het kleinere Glatt-wervelbed systeem agglomereert door toevoeging van een top-spray. Het poeder wordt in de droger gezogen, geagglomereerd en vervolgens weer afgevoerd door een vacuüm transportsysteem. De fijnere deeltjes worden in de Glatt gehouden middels een patroonfiltersysteem.

Voedselveilgheidssysteem

Als verwerker van voedingsmiddelen en om onze hoge normen van hygiëne en zorg te handhaven beoordelen we alle grondstoffen die bij onze faciliteiten worden binnengebracht.

De volgende materialen worden niet door onze verwerkingsfaciliteiten geaccepteerd:

 • Genetisch gemodificeerde grondstoffen
 • Kankerverwekkende grondstoffen
 • Materialen met de gevarenidentificatie – giftig voor mensen, dieren, milieu
 • Glaspoeders
 • Producten van dierlijke oorsprong

Daarbij worden ook materialen die door de EU erkend worden als een voedingsmiddelen allergeen uitgesloten van onze voedingsmiddelen proces ruimten.

Alle voedingsmiddelen verwerkingsruimten zijn HACCP gekeurd voordat de productie start. Klanten, worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de HACCP-goedkeuringsprocedure voor het voor hun product gekozen proces. Ook wordt hun op verzoek een kopie van de HACCP-beoordeling ter beschikking gesteld.

Vereisten wat betreft koosjer- en Halal certificering zijn mogelijk voor elk aangeboden voedselverwerking proces.

Vanwege het vaak unieke karakter van een proces voor ieder product wordt deze specifiek certificering op verzoek van klant tot klant basis gedaan.

2021BsiQuality Logo

ISO 9001 Gecertificeerd sinds 1988

2021BsiEnvironmental Logo

ISO 14001 Gecertificeerd sinds 1997

2021SGS-FSSC22000 Logo

FSSC 22000 Gecertificeerd sinds 2012

2021SGS-ISO22000 Logo

ISO 22000 Gecertificeerd sinds 2011

Veterinary Medicines Directorate Logo

Directoraat Dierlijke Geneesmiddelen sinds 2002 opgenomen als GMP-compliant.

Premium Quality Logo

Custom Powders Ltd Kwaliteit Voedselveiligheid & Milieu policy.

Halal-Control Logo

HALAL CONTROL